Tietosuojakelpoisuuden hyödyntäminen yrityksen arjessa

24.8.2021Webinaaritallenteet

Tietosuoja on läsnä henkilötietojen käsittelyn ulkoistustilanteissa. Rekisterinpitäjä saa käyttää ainoastaan tietosuojakelpoisia toimittajia, eli henkilötietojen käsittelijöitä. Miten tietosuojakelpoisuutta kannattaa ulkoistuskumppaneilta vaatia ja miksi tieto kelpoisuudesta kannattaa myös itse julkaista? 


oravala-2.jpg (71 KB)

Juha Oravala on toinen D-Fence Oy:n perustajista, aktiivinen tietosuojaosaaja ja Tietosuoja ry:n puheenjohtaja.  Juha on erityisen kiinnostunut tietosuojan liiketoiminnallisesta hyödyntämisestä.