Stöd till företagens dataskyddskompetens

På denna webbplats ger vi mikroföretag samt små och medelstora företag information och verktyg för att följa dataskyddsförordningen. Med dataskyddsverktygen på webbplatsen kan företagen öka sin dataskyddskompetens, bedöma nuläget i fråga om praxis och få tips på basis av detta.

Testa dataskyddsverktyget

Med verktygets tester kan du bedöma hur väl ert företag har beaktat de centrala krav som den allmänna dataskyddsförordningen dvs. GDPR ställer. När du har gjort testet får du en riktgivande rapport som innehåller rekommendationer till åtgärder och leder till ytterligare information.

Med utgångsnivåtestet kan du först kontrollera hur väl du behärskar de grundläggande begreppen och frågorna i dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ålägger olika skyldigheter beroende på om företaget är personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde eller gemensamt personuppgiftsansvarig i fråga om den behandling av personuppgifter som du bedömer. Verktygets enkäter är indelade enligt olika roller. Om valet av roll känns svårt kan du ta reda på rollen med hjälpfrågor.