Tietoa sivustosta

Työkalu

Hankkeen tavoitteena on ollut luoda helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla yritykset voivat lisätä tietosuojaosaamistaan, arvioida käytäntöjensä nykytilaa ja saada tämän pohjalta vinkkejä tietosuojavaatimusten toteuttamiseen. Työkalun ensimmäinen versio pohjautuu alkuvuodesta 2021 toteutettuun tarvekartoitukseen, jonka tulosten perusteella työkalua kehitettiin yhteistyössä yritysten kanssa.

Jatkokehitämme työkalua saadun palautteen perustella. Jos sinulla on ideoita työkalun kehittämiseen, otamme vastaan palautetta!

Tavoitteena on, että työkalu on valmis hankkeen päättyessä lokakuun 2022 loppuun mennessä. Työkalu toteutetaan avoimeen lähdekoodiin perustuen, mikä mahdollistaa sen vapaan jatkokehittämisen hankkeen jälkeen. Työkalu käännetään ruotsin ja englannin kielelle, mikä mahdollistaa sen hyödyntämisen myös muissa EU-maissa. 

Tietopankki

Sivustolla julkaistaan työkalun lisäksi myös muuta tietosuojaan liittyvää materiaalia pk-yritysten tueksi. Julkaisemme esimerkiksi pk-yritysten tietosuojahaasteisiin liittyviä case-esimerkkejä.

Tapahtumat

Järjestämme hankkeen aikana pk-yrityksille suunnattuja seminaareja ja webinaareja. Käsittelemme tapahtumissa tietosuojaa pk-yritysten arjen, erilaisten toimialojen ja palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Saat tiedon tulevista tapahtumista tilaamalla hankkeen uutiskirjeen.

Hanke

Mallikkaasti hoidettu tietosuoja on kilpailuvaltti, josta kannattaa kertoa asiakkaille. Kun yritys on varma tekemisestään, se voi innovoida, uudistua ja laajentua EU:n digitaalisille sisämarkkinoille luottavaisin mielin. Monet pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat kuitenkin vielä lisää tietoa ja tukea tietosuojakysymyksissä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.

Hankkeen ja siinä toteutettavan työkalun tavoitteena on lisätä pienten ja keskisuurten yritysten tietosuojaosaamista ja auttaa erityisesti niitä yrityksiä, jotka kokevat tietosuoja-asetuksen soveltamisen haastavaksi. Parhaimmillaan samalla edistetään pienten yritysten liiketoiminnan siirtämistä digiympäristöön ja EU:n sisämarkkinoille.

Marraskuussa 2020 alkaneen kaksivuotisen GDPR2DSM-hankkeen nimen pidempi versio kuvaa tavoitetta: The GDPR opens doors to the Digital Single Market with key online tools for SMEs and support for capitalising on opportunities.

Hankkeen koordinaattorina toimii tietosuojavaltuutetun toimisto ja hankekumppanina TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelma (Rights, Equality and Citizenship Programme).