Tietoa sivustosta

Tietosuojatyökalu

GDPR2DSM-hankkeen (11/2020–10/2022) tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla yritykset voivat lisätä tietosuojaosaamistaan, arvioida käytäntöjensä nykytilaa ja saada tämän pohjalta vinkkejä tietosuojavaatimusten toteuttamiseen. Työkalun ensimmäinen versio pohjautui alkuvuodesta 2021 toteutettuun tarvekartoitukseen, jonka tulosten perusteella työkalua kehitettiin yhteistyössä yritysten kanssa. Työkalu saatiin valmiiksi ennen hankkeen päättymistä lokakuussa 2022.

Työkalu on toteutettu avoimeen lähdekoodiin perustuen, mikä mahdollistaa sen vapaan jatkokehittämisen hankkeen jälkeen. Työkalun lähdekoodi on julkaistu Github-palvelussa. Työkalu on käännetty ruotsin ja englannin kielelle, mikä mahdollistaa sen hyödyntämisen myös muissa EU-maissa. 

Tietopankki

Sivustolla on julkaistu työkalun lisäksi myös muuta tietosuojaan liittyvää ohjemateriaalia pk-yritysten tueksi. Hankkeen aikana järjestettiin pk-yrityksille suunnattuja seminaareja ja webinaareja. Käsittelimme tapahtumissa tietosuojaa pk-yritysten arjen, erilaisten toimialojen ja palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Sivustolle on koottu linkkejä hankkeen aikana järjestettyjen tapahtumien tallenteisiin ja esityksiin.

Hanke

Mallikkaasti hoidettu tietosuoja on kilpailuvaltti, josta kannattaa kertoa asiakkaille. Kun yritys on varma tekemisestään, se voi innovoida, uudistua ja laajentua EU:n digitaalisille sisämarkkinoille luottavaisin mielin. Monet pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat kuitenkin vielä lisää tietoa ja tukea tietosuojakysymyksissä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.

Hankkeen ja siinä toteutettavan työkalun tavoitteena on lisätä pienten ja keskisuurten yritysten tietosuojaosaamista ja auttaa erityisesti niitä yrityksiä, jotka kokevat tietosuoja-asetuksen soveltamisen haastavaksi. Parhaimmillaan samalla edistetään pienten yritysten liiketoiminnan siirtämistä digiympäristöön ja EU:n sisämarkkinoille.

Hankkeen nimen pidempi versio kuvaa tavoitetta: The GDPR opens doors to the Digital Single Market with key online tools for SMEs and support for capitalising on opportunities.

Hankkeen koordinaattorina toimi tietosuojavaltuutetun toimisto ja hankekumppanina TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Hanketta rahoitti Euroopan unionin Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelma (Rights, Equality and Citizenship Programme).