Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelystä hankkeen yhteydessä on kerrottu hankkeen tietosuojaselosteessa (tieke.fi).