Tietoturvaloukkausten arviointi

4.8.2022Webinaaritallenteet

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja esimerkiksi tuhoutuu, häviää, muuttuu tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole käsittelyoikeutta. Rekisterinpitäjän täytyy arvioida, minkä tasoinen riski tietoturvaloukkauksesta aiheutuu sen kohteena olleille henkilöille ja toimia tämän riskin pohjalta. Webinaarissa tarjotaan tukea tietoturvaloukkausten arviointiin sekä vinkkejä toimimiseen loukkausten pohjalta.

Webinaarin ohjelma

9.00-9.05 Hankkeen ajankohtaisia asioita | Tietosuojavaltuutetun toimisto ja TIEKE
9.05-9.50 Tietoturvaloukkausten arviointi | Tomi Mikkonen, Privaon
9.50-10.00 Kysymyksiä ja keskustelua

tomi-mikkonen-privaon.jpg (50 KB)

Tomi Mikkonen on yksi Privaon Oy:n perustajista ja Chief Technology Officer.