Tietosuojatyökalu

Tietosuojatyökalun testeillä voit arvioida, miten hyvin yrityksessänne on huomioitu keskeisiä yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n asettamia vaatimuksia. Testin tehtyäsi saat tuloksena suuntaa antavan raportin, joka sisältää suosituksia toimenpiteiksi sekä johdattaa lisätiedon pariin.

Kaikki tietosuojatyökalun sisältämät testit on koottu tälle sivulle. Löydät linkin takaisin tälle sivulle aina jokaisen testin lopusta. Voit tehdä testejä vapaavalintaisessa järjestyksessä aikataulusi mukaan, ja halutessasi tallentaa testiraporttisi pdf-muodossa aina testin lopuksi.

Lähtötasotestillä voit ensin tarkistaa, miten hyvin hallitset tietosuoja-asetuksen peruskäsitteitä ja -asioita. Roolin kartoitus tukee sinua yrityksenne roolin määrittelyssä. Tietosuoja-asetus asettaa erilaisia velvoitteita riippuen siitä, toimiiko yritys arvioimasi henkilötietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä, henkilötietojen käsittelijänä vai yhteisrekisterinpitäjänä.

Roolin mukaiset kyselyt löydät tältä sivulta alempaa. Rekisterinpitäjän velvollisuuksia koskevat kysymykset on jaettu viiteen testiin. Nämä testit koskevat myös yhteisrekisterinpitäjää, minkä lisäksi yhteisrekisterinpitäjälle on vielä oma erillinen testinsä. Rekisterinpitäjiä koskevat testit on ohjeellisesti numeroitu, mutta ne voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Henkilötietojen käsittelijää koskevat kysymykset on koottu yhdeksi testiksi.