Korkeariskinen henkilötietojen käsittely ja tietosuojariskien hallinta

27.10.2021Webinaaritallenteet

Yritysten velvoitteena on arvioida niiden toiminnasta asiakkaille ja muille kuluttajille aiheutuvia tietosuojariskejä ja pyrkiä hallinnoimaan riskien vakavuutta ja vaikutuksia. Jos yritys ei tunnista omaan toimintaansa liittyviä tietosuojariskejä, ei se pysty myöskään estämään niiden seurauksia. Tämä voi pahimmillaan vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan esimerkiksi mainehaittana ja asiakkaiden luottamuksen menettämisenä.

Hyvin hoidettu tietosuojariskeihin varautuminen puolestaan mahdollistaa yrityksen resurssien keskittämisen olennaisiin riskeihin ja siten tehokkaamman riskien ehkäisyn.

Webinaarissa tarkastellaan, mitä ovat korkeariskiset henkilötietojen käsittelytilanteet, miten yritykset voivat tunnistaa tällaisia korkeariskisiä käsittelytilanteita ja miten riskien hallintaa voi edistää tietosuojan hallintamallin avulla.

Hanna Parviainen on CIPP/E-sertifioitu (Certified Information Privacy Professional / Europe) tietosuoja-asiantuntija. Hanna on toiminut ulkoistettuna tietosuojavastaavana suomalaisille organisaatioille ja kehittänyt yrityksille tietosuojariskien hallintamalleja.

Aleksi Nieminen avustaa asiakkaita pääasiassa kotimaisissa ja kansainvälisissä tietosuojakysymyksissä. Aleksi on ollut kehittämässä asiakkaiden tietosuojariskien hallintaa sekä vaikutustenarviointeihin liittyviä käytäntöjä.