Kameravalvonnan tietosuoja

1.5.2022Webinaaritallenteet

Kameravalvonnan yhteydessä syntyy kuvia, joista ihmiset ovat tunnistettavissa, ja näin ollen kyse on henkilötietojen käsittelystä. Yleinen tietosuoja-asetus asettaa siis paljon vaatimuksia myös kameravalvonnan toteuttamiselle.

Miten huolehtia siitä, että henkilötietojen käsittelylle on kameravalvonnan yhteydessä lainmukainen peruste? Entä miten inforoimoida henkilötietojen käsittelystä osana valvontaa? Webinaarissa käsitellään paljon keskustelua herättänyttä aihetta tietosuojalainsäädännön näkökulmasta.

1609784891436.jpeg (66 KB)

Kim Valtonen toimii Myyrbase ICT Oy:n toimitusjohtajana sekä Tietosuoja ry:n varapuheenjohtajana. Kimillä on pitkän linjan kokemusta tietotekniikasta sekä yksityiseltä turvallisuusalalta. Kimin tavoitteena on yhdistää tietotekniikkaa ja turvatekniikkaa sekä edistää tietosuojaan liittyvää tietämystä.