Keräämme kokemuksia yrittäjiltä!

14.12.2021Yritystarinat

Miten yrityksessänne on ratkottu tietosuojahaasteita? Onko yrityksenne hyötynyt tietosuojasta kilpailutekijänä?

Keräämme pk-yritysten tietosuojahaasteisiin liittyviä case-esimerkkejä. Olemme kiinnostuneita kuulemaan, miten yrityksessänne on onnistuttu jonkin haastavalta tuntuneen tietosuojavelvoitteen toteuttamisessa tai miten yrityksenne on hyötynyt tietosuojasta kilpailutekijänä.

Jos haluatte jakaa kokemuksianne, voitte laittaa meille sähköpostia osoitteeseen timo.simell@tieke.fi. Kokemukset julkaistaan sivustolla nimettömänä tai yrityksen toiveesta yritysten nimellä. Case-esimerkkien tarkoitus on kannustaa yrittäjiä laittamaan tietosuoja-asiat kuntoon.