Dataskyddsverktyget

Med verktygets tester kan du bedöma hur väl ert företag har beaktat de centrala krav som den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. GDPR, ställer. När du har gjort testet får du en riktgivande rapport som innehåller rekommendationer till åtgärder och leder till ytterligare information.

Alla tester som ingår i dataskyddsverktyget finns samlade på denna sida. Du hittar länken tillbaka till denna sida i slutet av varje test. Du kan göra testerna i valfri ordning enligt din tidtabell och vid behov spara testrapporten i pdf-format alltid i slutet av testet.

Med nivåtestet kan du först kontrollera hur väl du behärskar de grundläggande begreppen och frågorna i dataskyddsförordningen. Kartläggningen av rollen stöder dig i fastställandet av ert företags roll. Dataskyddsförordningen ålägger olika skyldigheter beroende på om företaget är personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde eller gemensamt personuppgiftsansvariga i fråga om den behandling av personuppgifter som du bedömer.

Förfrågningar enligt rollen hittar du lägre på denna sida. Frågorna om den personuppgiftsansvariges skyldigheter är indelade i fem tester. Dessa tester gäller också den gemensamt personuppgiftsansvarige, och dessutom finns det ännu ett separat test för den gemensamt personuppgiftsansvarige. Testen för personuppgiftsansvariga har preliminärt numrerats, men de kan utföras i den ordning de önskar. De frågor som gäller personuppgiftsbiträdet har samlats i ett enda test.
Nivåstest

Med nivåtestet kan du testa hur väl du känner till dataskyddsförordningens grundläggande begrepp och krav. Du får en sammanställd rapport om dina svar efter testet

Kartläggning av rollen

Dataskyddsförordningen ålägger företagen olika skyldigheter beroende på i vilken roll ett företag behandlar personuppgifter. Eventuella roller som definieras i dataskyddsförordningen är den personuppgiftsansvarige, den gemensamt personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet.

Företaget kan ha flera olika roller beroende på situationen. Ett och samma företag kan t.ex. vara personuppgiftsansvarig när det behandlar sina egna anställdas eller sina klienters uppgifter och personuppgiftsbiträde när företaget erbjuder nättjänster eller löneräkningstjänster åt andra företag.

Med detta verktyg kan du bedöma om dataskyddskraven uppfylls endast i en roll åt gången. Därför lönar det sig att först välja den behandling av personuppgifter som företaget gör mest omfattande. Objektet kan t.ex. vara behandling av personuppgifter om de anställda eller användarna av den nättjänst som företaget tillhandahåller. Välj rollen utifrån den som bedömningen gäller.

Om du vill kan du göra en självutvärdering flera gånger och på så sätt få tips om hur man ska agera i olika situationer enligt dataskyddslagstiftningen.

Test för den personuppgiftsansvarige

Frågorna om den personuppgiftsansvariges skyldigheter är indelade i fem tester. Dessa tester gäller också den gemensamt personuppgiftsansvarige och dessutom finns det ännu ett separat test för den gemensamt personuppgiftsansvarige. Testen för personuppgiftsansvariga har preliminärt numrerats, men de kan utföras i den ordning de önskar. De frågor som gäller personuppgiftsbiträdet har samlats i ett enda test.

.

Test för personuppgiftsbiträdet

De frågor som gäller personuppgiftsbiträdet har samlats i ett enda test. Med detta test kan du bedöma hur ert företag uppfyller behandlarens skyldigheter. Efter att du svarat får du en rapport med samlad respons på dina svar samt rekommendationer om åtgärder enligt svaren.