Henkilötietojen siirrot

17.10.2022Ohjesivut

Tietosuoja-asetus ei kiellä tai estä henkilötietojen siirtämistä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle edellyttää kuitenkin muiden tietosuojalainsäädännön vaatimusten noudattamisen lisäksi erityistä siirtoperustetta. Tietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuu esimerkiksi silloin, jos yritys käsittelee henkilötietoja pilvipalvelussa, jonka tarjoaa ETA-alueen ulkopuolella sijaitseva organisaatio.

Komission päätös tietosuojan riittävyydestä kyseisessä maassa on henkilötietojen siirron ensisijainen siirtoperuste, kun tietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle. Jos komissio ei ole antanut tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, yrityksen on määriteltävä siirroille jokin muu peruste, kuten Komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet.

Lue lisää tietojen siirtoihin liittyvistä vaatimuksista tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto on riippumaton EU:n elin, joka vastaa tietosuojasääntöjen yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa ja edistää EU:n tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä.