Säilytyksen rajoittaminen

21.9.2022Ohjesivut

Säilytyksen rajoittaminen on yksi keskeisistä henkilötietojen käsittelyn periaatteista. Henkilötietoja saa säilyttää vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten. Säilytysaika on siis rajoitettava minimiin. Tietosuoja-asetuksessa ei ole määritelty tarkkoja henkilötietojen säilytysaikoja. Rekisterinpitäjän on arvioitava henkilötietojen säilytysaikaa ja tarpeellisuutta kysymyksessä olevaa käyttötarkoitusta vasten. Henkilötietoihin saattaa myös soveltua lainsäädäntöä, kuten esim. kirjapitolaki joka vaatii tai ohjaa säilyttämään tietoja tietyn ajan.

Lue lisää säilytyksen rajoittamisesta tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto on riippumaton EU:n elin, joka vastaa tietosuojasääntöjen yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa ja edistää EU:n tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston päätökset

Säilytyksen rajoittamiseen on otettu kantaa muun muassa seuraavissa tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksissä: