Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

17.10.2022Ohjesivut

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Tällöin tietojen käsittely on lopetettava, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lue lisää oikeudesta vastustaa tietojen käsittelyä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Tietosuojavaltuutetun toimiston päätökset

Oikeuteen vastustaa tietojen käsittelyä on otettu kantaa muun muassa seuraavissa tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksissä:

  • Suoramarkkinointitarkoituksiin kerättävä suostumus ja rekisteröidyn vastustamisoikeuden toteuttaminen Rekisterinpitäjä oli edellyttänyt verkkopalvelussaan markkinointiviestinnän hyväksymistä, eikä rekisterinpitäjä tarjonnut mahdollisuutta kieltäytyä viestinnästä. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi, että rekisterinpitäjän pyytämä suostumus ei täyttänyt yleisen tietosuoja-asetuksen edellytyksiä. Lisäksi rekisterinpitäjä ei ollut mahdollistanut sitä, että rekisteröity voi käyttää vastustamisoikeuttaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti (6465/182/2018).