Oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

17.10.2022Ohjesivut

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi. Rekisteröidyn oikeutta poistaa omia tietojaan kutsutaan myös oikeudeksi tulla unohdetuksi. Oikeus saada tiedot poistetuksi on esimerkiksi silloin, kun tiedot eivät enää ole tarpeellisia niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin. Tietojen poistaminen ei aina ole mahdollista, esimerkiksi silloin, jos tietoja tulee säilyttää lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Lue lisää oikeudesta saada poistaa tiedot tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Tietosuojavaltuutetun toimiston päätökset

Oikeuteen poistaa tiedot on otettu kantaa muun muassa seuraavissa tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksissä:

  • Henkilötietojen säilytysajat ja rekisteröidyn oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi. Rekisteröity oli pyytänyt tietojensa poistoa, mutta rekisterinpitäjä ei ollut suostunut tietojen poistoon kirjanpitolainsäädäntöön vedoten. Apulaistietosuojavaltuutettu antoi  määräyksen noudattaa hakijan pyyntöä saada sellaiset henkilötietonsa poistetuiksi, jotka liittyvät perintätoimenpiteisiin, jotka ovat päättyneet viisi vuotta sitten, ja joita perintätoimiston ei tule säilyttää kirjanpitolaista seuraavien kirjanpitovelvoitteiden toteuttamiseksi (4359/163/2018).
  • Riittävistä toimenpiteistä huolehtiminen rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi Rekisteröity oli pyytänyt optikkoliikkeeltä tietojensa poistoa, mutta optikkoliike kieltäytyi toteuttamasta pyyntöä laista tulevan säilytysvelvollisuuden vuoksi. Tietosuojavaltuutettu totesi, että optikkoliikkeellä on velvollisuus laatia potilasasiakirjoja, ja säilyttää niitä potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti vähintään mainitun asetuksen liitteessä tarkoitettu aika. Näin ollen tietosuojavaltuutettu totesi, että rekisteröidyllä ei ollut oikeutta saada tietoja poistetuksi rekisterinpitäjälle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen noudattamisen vuoksi (9209/157/2019).