Mitä tarkoitetaan henkilötiedolla?

7.6.2022Ohjesivut

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella ihminen voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai kotiosoite. Tietosuoja-asetus koskee henkilötietoja ja asettaa velvollisuuksia yrityksille ja organisaatioille, jotka käsittelevät henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä.

Lue lisää tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto on riippumaton EU:n elin, joka vastaa tietosuojasääntöjen yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa ja edistää EU:n tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä. Ennen tietosuojaneuvoston perustamista EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyöelimenä toimi WP29-työryhmä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston päätökset