Käyttötarkoitussidonnaisuus

21.9.2022Ohjesivut

Käyttötarkoitussidonnaisuus on yksi henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaatteista. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on suunniteltava ja määritettävä selkeästi ennen käsittelyn aloittamista. Henkilötietoja saa kerätä vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja ei saa käsitellä alkuperäisten tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla myöhemmin.

Lue lisää käyttötarkoitussidonnaisuudesta tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto on riippumaton EU:n elin, joka vastaa tietosuojasääntöjen yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa ja edistää EU:n tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston päätökset

Käyttötarkoitussidonnaisuuteen on otettu kantaa muun muassa seuraavissa tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksissä:

  • Potilastietojen käsittely ammatillista kehittymistä varten hoitosuhteen päätyttyä Apulaistietosuojavaltuutettu on arvioinut, voidaanko potilastietojen käsittelyn ammatillisen kehittymisen tarkoituksessa katsoa sisältyvän potilastietojen ns. ensisijaisen käyttötarkoituksen alaan. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi, että potilastietojen käsittelyä koskevassa lainsäädännössä ei ole mahdollistettu potilastietojen käsittelyä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillisen kehittymisen tarkoitukseen siten, kuin rekisterinpitäjän toiminnassa on tehty (6745/163/18).