Henkilötietojen minimointi

7.6.2022Ohjesivut

Henkilötietoja ei saa kerätä tai käsitellä laajemmin kuin on välttämätöntä käsittelyn tarkoituksen kannalta. Henkilötietojen oikean määrän arvioimiseksi on selkeästi tunnistettava se syy, miksi kyseisiä henkilötietoja tarvitaan. Käyttötarkoituksen kautta pystytään määrittelemään, mitkä henkilötiedot ovat välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto on riippumaton EU:n elin, joka vastaa tietosuojasääntöjen yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa ja edistää EU:n tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston päätökset

Tietojen minimointiin on otettu kantaa muun muassa seuraavissa tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksissä:

  • Rekisteröidyn tunnistaminen ja puheluiden tallentaminen Rekisterinpitäjä oli pyytänyt rekisteröidyn tunnistamiseksi lisätietona kopion passista tai henkilöllisyystodistuksesta sekä valokuvan kyseisen todistuksen kanssa. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi, että rekisterinpitäjä pyysi asiakkailta enemmän tietoa kuin mitä oli tunnistamista varten tarpeen (drno 7713/163/2018).