Tukea yritysten tietosuojaosaamiseen

Tarjoamme tällä sivustolla mikro- ja pk-yrityksille tietosuoja-asetuksen noudattamiseen liittyvää tietoa ja työkalun. Sivuston tietosuojatyökalulla yritykset voivat lisätä tietosuojaosaamistaan, arvioida käytäntöjensä nykytilaa sekä saada tämän pohjalta vinkkejä.

Kokeile tietosuojatyökalun uutta versiota!

Tietosuojatyökalun testeillä voit arvioida, miten hyvin yrityksessänne on huomioitu keskeisiä yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n asettamia vaatimuksia. Testin tehtyäsi saat tuloksena suuntaa antavan raportin, joka sisältää suosituksia toimenpiteiksi sekä johdattaa lisätiedon pariin.

Lähtötasotestillä voit ensin tarkistaa, miten hyvin hallitset tietosuoja-asetuksen peruskäsitteitä ja -asioita. Tietosuoja-asetus asettaa erilaisia velvoitteita riippuen siitä, toimiiko yritys arvioimasi henkilötietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä, henkilötietojen käsittelijänä vai yhteisrekisterinpitäjänä. Työkalun kyselyt on jaoteltu eri roolien mukaan. Jos roolin valinta tuntuu vaikealta, voit selvittää roolin apukysymysten avulla.

Työkalun kehitystä jatketaan alkusyksyyn 2022. Kaikki palaute sekä toiminnallisuuksista että sisällöistä on tervetullutta työkalun jatkokehitystä varten!